?

Log in

Unofficial LJ Community for: Moore College of Art+Design [entries|friends|calendar]
Moore Girls

[ website | MCAD ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Узнай имя мужа или жены [05 Mar 2011|06:19pm]
trucinwibo
 
 

Транзакція [10 Jan 2011|08:40pm]

mooregirl
 

Транзакція - зміна інформації в базі в результаті виконання однієї операції або їх послідовності, яке повинне бути виконане повністю або не виконане взагалі. У СУБД існують спеціальні механізми забезпечення транзакцій.

Мова SQL (Structured Query Language) - універсальна мова роботи з базами даних, що включає можливості її створення, модифікації структури, відбору даних по запитах, модифікації інформації в базі та інші операції маніпулювання базою даних.

Null - значення поля таблиці, що показує, що інформація в данім полі отсутствует. Дозвіл на можливість існування значення Null може задаватися для окремих полів таблиці. 
post comment

Реплікація бази даних [10 Jan 2011|08:22pm]

mooregirl
 Об'єкт (object) - елемент інформаційної системи, що володіє певними властивостями (properties) і певним чином реагуючий на зовнішні події (events).

Система - сукупність взаємодіючих між собою й із зовнішнім оточенням об'єктів.

Реплікація бази даних - створення копій бази даних (реплік), які можуть обмінюватися обновлюваними даними або реплицированными формами, звітами або іншими об'єктами в результаті виконання процесу синхронізації.
post comment

Посилальна цілісність даних [10 Jan 2011|08:22pm]

mooregirl
 Посилальна цілісність даних (referential integrity) - набір правил, що забезпечують відповідність ключових значень у зв'язаних таблицях.

Збережені процедури (stored procedures) - програмні модулі, що зберігаються в базі даних для виконання певних операцій з інформацією бази.

Тригери (triggers) - збережені процедури, що забезпечують дотримання умов посилальної цілісності даних в операціях зміни первинних ключів (можливо каскадна зміна даних), видаленні записів у головній таблиці (каскадне видалення в дочірніх таблицях) і додаванні записів або зміні даних у дочірніх таблицях
post comment

Зв'язок [10 Jan 2011|08:21pm]

mooregirl
 Зв'язок (relation) - функціональна залежність між об'єктами. У реляційних базах даних між таблицями встановлюються зв'язки по ключах, один з яких у головній (parent, батьківської) таблиці - первинний, другий - зовнішній ключ - у зовнішній (child, дочірньої) таблиці, як правило, первинним не є й утворює зв'язок "один до багатьом" (1:N). У випадку первинного зовнішнього ключа зв'язок між таблицями має тип "один до одному" (1:1). Інформація про зв'язки зберігається в базі даних.

Зовнішній ключ (foreign key) - ключовий елемент підлеглої (зовнішньої, дочірньої) таблиці, значення якого збігається зі значенням первинного ключа головної (батьківської) таблиці.

post comment

Первинний ключ [10 Jan 2011|08:21pm]

mooregirl
 Первинний ключ (primary key) - головний ключовий елемент, що однозначно ідентифікує рядок у таблиці. Можуть також існувати альтернативний (candidate key) і унікальний (unique key) ключі, службовці також для ідентифікації рядків у таблиці.

 У реляційній теорії первинний ключ - мінімальний набір атрибутів, що однозначно ідентифікує кортеж у відношенні.

 У концептуальній моделі первинний ключ - мінімальний набір атрибутів сутності, що однозначно ідентифікує екземпляр сутності.

post comment

Ключовий елемент таблиц [10 Jan 2011|08:20pm]

mooregirl
 У теорії реляційних баз даних синонім таблиці - відношення (relation), у якім рядок називається кортежем, а стовпець називається атрибутом.

 У концептуальній моделі реляційної БД аналогом таблиці є сутність (entity), з певним набором властивостей - атрибутів, здатних ухвалювати певні значення (набір припустимих значень - домен).

Ключовий елемент таблиці (ключ, regular key) - таке її поле (простий ключ) або строкове вираження, утворене зі значень декількох полів (складовій ключ), по якім можна визначити значення інших полів для однієї або декількох записів таблиці. На практиці для використання ключів створюються індекси - службова інформація, що містить упорядковані відомості про ключові значення. У реляційній теорії й концептуальної моделі поняття "ключ" застосовується для атрибутів відносини або сутності.

post comment

Реляційна БД [10 Jan 2011|08:20pm]

mooregirl
 Система керування базами даних (СУБД) - комплекс програмних і язикових засобів, необхідних для створення й модифікації бази даних, додавання, модифікації, видалення, пошуку й відбору інформації, вистави інформації на екрані й у друкованому виді, розмежування прав доступу до інформації, виконання інших операцій з базою.

Реляційна БД - основний тип сучасних баз даних. Складається з таблиць, між якими можуть існувати зв'язку за ключовими значенням.

Таблиця бази даних (table) - регулярна структура, яка складається з однотипних рядків (записів, records), розбитих на стовпці (поля, fields).

post comment

Предметна область [10 Jan 2011|08:19pm]

mooregirl
 Основна частина першоджерел по теорії баз даних, а також засобу розроблювачів використовують англійську термінологію, тому для більшості російських термінів наведені відповідні англійські значення.

База даних (БД, database) - пойменована сукупність структурованих даних, що ставляться до певної предметної області.

Предметна область - деяка частина реально існуючої системи, що функціонує як самостійна одиниця. Повна предметна область може являти собою економіку країни або групи союзних держав, однак на практиці для інформаційних систем найбільше значення має предметна область масштабу окремого підприємства або корпорації.

 
post comment

Rooooooommatesssss [10 Feb 2009|09:39am]

lizthehobbit
[ mood | bouncy ]

My roommate Vicki and I are looking for a female only roommate 20 + years old to share a three bedroom house in Northeast Philly (Torresdale and Cottman Ave by St. Hubert’s High School). Must like cats. No party animals although drinking isn’t opposed. Can move in immediately. We have a room to store belongings as well. Rent including utilities is $360 a month only! (give or take rising/lowering bills)! To contact us for an interview please email Liz at superelizzzabeth@gmail.com.

Please leave phone number for interview.


Couples are ok and would reduce the cost of rent to 270$ a person.

post comment

[05 Sep 2008|01:21am]

neeecolethreads
Etsy
Buy Handmade
nicolecarey
post comment

CRAFTADELPHIA [05 Aug 2008|03:13am]

neeecolethreads
Why do all of the fun craft/art shows/flea markets that are once a month in Philly always happen on the same day? It STINKS!!! I want to go to all of them but right now my loyalty lies with mew gallery and craftadelphia!

post comment

[04 May 2008|08:01pm]

neeecolethreads
Etsy
Buy Handmade
nicolecarey
post comment

new shirts on etsy [13 Apr 2008|07:29pm]

neeecolethreads
Etsy
Buy Handmade
nicolecarey
post comment

Prisoner Artwork [07 Apr 2008|12:36am]

lizthehobbit
[ mood | artistic ]

Come out and see artwork made by current inmates and buy some art.
The work is interesting, and the pieces all unique.


Come check it out!

Mary Mother of Captives
Third Annual Exhibit & Sale of Prisoner Artwork
Maternity B.V.M.
(Parish Hall)
9332 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19115
Saturday, April 19th
10am-4pm

Courtesy of Mary Mother of Captives, a non-profit organization that works with prisoners & their families.


MaryMotherofCaptivesSupportGroup.org

All proceeds of the sale go to the prisoner/artists
Payment: cash, check or money orders

post comment

A question... [04 Feb 2008|07:48am]

flutterbychild
[ mood | awake ]

Is anyone here in the Friday 8:30 am Silkscreen class (I think Katie Baldwin is teaching it, if that helps)? I just registered for it, and am trying to figure out what supplies to buy, as well as catch up on any assignments...

Thanks!

post comment

Silkscreening Thurs. [26 Jan 2008|11:45pm]

lizthehobbit
Hey all,
I'm taking silkscreening on Thurs 8:30-11:20 ... because I registered for it Tuesday and hadn't planned to previously, I couldn't get out of work and I missed the first class ...
Could anyone in that class or had Nicole Dul before let me know what I missed??
And/or what supplies are needed?
Thanks!!
-Liz Long
post comment

Curatorial Studies? [21 Jan 2008|02:50pm]

theday_youdie
 i'm having a bit of a quarter-life crisis. I am a second semester freshman at a small university in rural PA .I have always been interested in the arts, and one of my passions is Art History.  Unfortunately, Art History is not offered as a major at my school, only as a minor. After some consideration I have decided that I want to tranfer schools. I saw that Moore offers both a Curatorial Studies program and an Art History program. I was wondering if anyone here is in the Curatorial Studies program and  if they liked it. Thoughts/Opinion? How is it different from Art History?  Has Moore enabled you to network yourself in the art world?  I am most concerned with the curriculum and job opportunities.
If you respond to this I am eternally appreciative!
1 comment|post comment

[19 Jan 2008|08:43pm]

paintmylover
Hey girls,

I'm a senior in highschool and was accepted to Moore (yay)! But I was hoping to get some feedback from you all. I'm interested in the 2D fine arts program. Can anyone tell me how rigorous it is? Actually, feedback about what you consider to be the strongest major the school offers would be appreciated also! I'm also curious to the experiences associated with attending an all-girl school. I've attended public schools all my life, and I'm not really sure what to expect...

Thanks so much,
Kourtney
2 comments|post comment

[05 Sep 2007|03:56pm]

carry_yourheart
Hey, ladies!

Right now, I am a sophomore at Bryn Mawr College (about 20 minutes from Philly) and I am interested in transferring.  Bryn Mawr is a really good school, but, after careful consideration, I am no longer interested in the programs they offer or the atmosphere here -- they offer no art classes or teaching certification in art, and now I cannot imagine doing anything else besides that.  Anyway, in high school I seriously considered going to art school, but my parents weren't completely supportive of that, so I now find myself now really wanting to go to art school for art education and possibly 2d arts.  I have a lot of my older artwork from high school (5 yrs worth), as well as plenty of paintings that I have been doing whenever I'm not in class.  I do have a fair amount of experience with art, although I have not been able to express it through classes where I am at now.  Bryn Mawr is a liberal-arts college and I hope that some of my credits completed here could be transferred to Moore for their requirements.

I am very interested in Moore because I love Philly, and I would like any advice as to what my chances of being accepted are.    Also, are there any transfer students in the same position I am, especially those who have taken no art classes in college?

Could anyone offer info concerning the dorms -- is it better/cheaper to live on campus or off?

Thanks so much! :)
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]